Categories:

 

    Öncelikle ‘Kuşak’ kavramının birçok kaynakta farklı sözcükler ile açıklamasını görebiliriz. Kısaca ise aynı yaşam şartlarını taşıyan, aynı düşünceleri paylaşan ve aynı zaman içinde yer alan belirli yaş gruplarını ifade eden bir terim diyebiliriz. 

 

Bildiğimiz gibi geçmişten bugüne kadar birçok kuşak var. Hepsinin kendi içinde özellikleri farklılık göstermektedir. Bu farklılıkların en büyük sebeplerinden birisi ise teknolojidir. Teknolojinin gelişmesiyle kuşaklar arası farklılıklar, çatışmaları oluşturmaktadır. Çatışma; anlaşmazlık, karşıtlık, uzlaşmazlık anlamlarını barındırır.  Çatışma her dönemde karşımıza çıkan ve yüzyıllardır süren bir durumdur. Şimdi gelin birlikte kuşak çatışmasına daha yakından bakalım.

 

Kuşak çatışması toplumsal değişim sürecinde olağan bir olay olarak görülmekle birlikte, ülkemiz gibi hızla değişim gösteren toplumlarda belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Teknolojik gelişmelerin yaşam biçimimizde ortaya çıkardığı değişimler, kentleşme, bilgi artışı, kültürler arası alışveriş gibi birçok nedene de bağlı olarak, kuşakların farklı biçimde toplumsallaşması çatışmaların temel nedenlerini oluşturur.

 

 

 

 

Toplumsal değişimler ile birlikte inançlarda, düşünce tarzlarında değişmeler meydana gelmesi ve yetişkin kuşağın benimsediği değerlere sıkı sıkı sarılırken, genç kuşağın yeni değerlere açık olması çatışmaya zemin hazırlamaktadır.

 

Bu çatışmaların sağlıkla ilerlemesi çok önemlidir. Çünkü bu dönemlerde gençlerin kişilik oluşturması, kendi benliğini bulma çabaları, çevresine karşı gelmesi; yaşlıların ise inatçı ve yönetici özelliklerinin yanında karşılıklı önyargıları birleşince sorunlar kaçınılmaz olabiliyor. Bu olayların ortadan kalkması için iki neslin de üstüne düşen şeyler vardır.

 

 

Öncelikle iki taraf da ön yargılı tutumdan vazgeçmeye çalışmalıdır. Birbirlerine karşı saygı, sevgi ve barış duygularını beslemelidirler. 

 

 

Yetişkinlerin yeni gelişmelere sıcak bakıp, toplumsal değişime ayak uydurarak, kendi gençlik dönemlerinin yanında, bugün yaşanan gelişmelerin getirdiği değer değişikliklerini benimsemeleri gerekir; çünkü günümüzde teknolojinin de katkısı ile hayatımızda çoğu şey değişime çok açık.

 

 

Aslında kuşak çatışması güzel bir olgu olarak değerlendirebiliriz. Gençlerin atılgan tavırları, hayalci tutumları gelişmelerin ve yeniliklerin kaynağıdır. Biz bu çatışmayı toplumun faydası olacak şekilde kullanabilirsek çok güzel noktalara ulaşabiliriz. Ama tam tersi bir şekilde ilerlersek içimizdeki değerleri yavaş yavaş kaybetmeye başlarız. Kısacası bu konuda ki bakış açımız olayları yönlendirir.

 

 

Bu yazımda kuşak çatışmasının tanımını, nedenlerini, nasıl daha iyi değerlendireceğimizi anlattım. Umarım sizler için faydalı bir yazı olmuştur.

 

 

MERCAN ARIK

 

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir