Endüstri ve Verimlilik Kulübü 2005-2006 eğitim öğretim yılında Anadolu Üniversitesi bünyesinde

Endüstri Mühendisliği Kulübü ismi ile kurulmuştur. 2013-2014 yılından itibaren ise isim
değişikliği ile Endüstri ve Verimlilik Kulübü adını almıştır. Kulübümüz ismini de değiştirmesi ile
birlikte hitap ettiği kitleyi de genişletmiş ve pek çok farklı bölümden öğrenciye kapılarını açmıştır.
Kulübümüz; sorgulayan, bilinçli, duyarlı ve girişimci yönetim kurulu üyeleriyle iş dünyasındaki
gelişmeler, eğitimler ve sorunlar hakkında bilgi edinip, bunları düzenlediği etkinliklerle katılımcı
öğrencilere aktarmak ve böylece öğrencilerin iş yaşamına hazırlanmasında yardımcı olmak
amacındadır. 2019 yılı itibariyle Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin kurulması ve Anadolu
Üniversitesine bağlı olan fakültemizin ESTÜ bünyesine dahil olması ile birlikte kulübümüz de

Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.