Endüstri Mühendisliği Nedir?

Endüstri mühendisliği, insan, malzeme ve makinenin yer aldığı her sistemde verimliliği sağlamak adına bu sistemleri kuran ve devam ettiren mühendislik dalıdır. Bölümde en çok duyacağınız cümle minimum maliyet ve maksimum karı sağlamak olacaktır. Ana bölüm dersleri sistem kurma ve verimlilik hesapları yapmak üzerinedir. Modelleme, analitik düşünme ve optimizasyon yeteneğini en çok öne çıkaran branşlardan biridir. Kısaca endüstri mühendisini tanımlamak gerekirse maksimum verimlilik ve kalite elde etmek için, tedarik zincirinden montaj hattı operasyonlarına kadar üretim sürecinin tüm bileşenlerinin en iyi şekilde optimize edilmesini sağlar.

Endüstri mühendisliği birçok bilim dalını ve branşı barındırmaktadır. Bunların arasında,
    yer almaktadır.

Endüstri Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?
 
  • Üretim süreçleri, personel gereksinimleri ve üretim standartlarını belirlemek için istatistiksel yöntemler uygulamak ve matematiksel hesaplamalar yapmak,
  • Üretim sorunlarını çözmek, ürün güvenilirliğini en üst düzeye çıkarmak ve maliyeti en aza indirmek için kalite kontrol faaliyetlerini koordine etmek,
  • Üretim yöntemleri, prosedürler ve faaliyetler hakkında bilgi edinmek için üretim programları, mühendislik şartnameleri ve ilgili bilgileri gözden geçirmek,
  • Üretim ve tasarım standartlarını geliştirmek üzere yönetim birimleri ile iletişim kurmak,
  • Kusurlu veya hasarlı parçaların bertarafı için belirlenen prosedürleri uygulamak ve maliyeti değerlendirmek,
  • Nihai ürünün kalite ve güvenilirlik hedeflerini belirlemek için istatistiksel veriler ve ürün özelliklerini analiz etmek,
  • Verimli personel ve tesis kullanımını teşvik etmek için üretim yöntemleri, iş gücü kullanım standartları ve maliyet analiz sistemleri geliştirmek,
  • Malzeme ve yardımcı programların kullanımını iyileştirmek için yöntemler önermek,
  • Üretim tahminlerine, malzeme ikamelerine, depolama ve işleme tesislerine ve bakım gereksinimlerine göre teslimatlar planlamak,
  • Üretim faaliyetlerini hızlandırmak için iş akışı çizelgelerini belirlenen üretim sıralarına ve teslimat sürelerine göre düzenlemek.