Categories:

Endüstri 4.0’ın Etkileri

Devrimler bizler ve dünyamızı değiştirir ve geliştirirken üzerimizde olumlu ve olumsuz bazı etkiler bıraktılar. Bu yazımda ise son endüstri devrimi ve belki de en önemli olanının dünyamız ve insanlar üzerindeki etkisini açıklamaya çalışacağım ama bundan önce endüstri 4.0’a kadar neler oldu, endüstri bu zamana kadar ne şekilde değişim ve gelişim gösterdi buna bir bakalım.

 

Endüstri devrimlerinin yıllarca insanlar üzerinde sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak çeşitli etkileri olmuştur. Bu etkilerin birçoğu insanlığı hep daha ileriye götürmeyi amaçlamıştır maalesef ki işler her zaman iyi yönde ilerlemiyor.

Buhardan Sensöre

18. yüzyılın sonlarında İngiltere’de başlayan ilk sanayi devrimi, seri üretimin sırf insan ve hayvan gücü yerine su ve buhar gücünü kullanarak gerçekleştirilmesini sağladı.                                               

 

 

Bir asır sonra, ikinci sanayi devrimi montaj hatlarını ve petrol, gaz ve elektrik gücünün kullanımını devreye sokmuştur. Bu yeni güç kaynakları, telefon ve telgrafın kullanıldığı daha gelişmiş iletişimlerle birlikte, üretim süreçlerine seri üretim ve bir dereceye kadar otomasyon getirdi.20. yüzyılın ortalarında başlayan üçüncü sanayi devrimi, üretim süreçlerine bilgisayarlar, gelişmiş telekomünikasyon ve veri analizini getirmiştir. Fabrikaların dijitalleştirilmesi, bazı süreçleri otomatikleştirmeye ve veri toplamaya ve paylaşmaya yardımcı olmak için programlanabilir mantık denetleyicilerini (PLC’ler) makinelere gömerek başladı.

 

 

Ve endüstri 4.0, otomasyonun artırılması ve daha etkili ve verimli mal üretmek için verilerle bilgilendirilen akıllı fabrikaların istihdamı ile karakterize edilen ve Endüstri 4.0 olarak da adlandırılan dördüncü sanayi devriminin içindeyiz. Esneklik, üreticilerin kitlesel kişiselleştirmeyi kullanarak müşteri taleplerini daha iyi karşılayabilmeleri için geliştirilmiştir ve nihai olarak, pek çok durumda, tek bir üretim miktarıyla verimlilik elde etmeyi amaçlıyor.
Endüstri 4.0 bu kadar önemli olmasına rağmen, hala azımsanamayacak ölçüde bilinmemesi, bu konu hakkında daha çok bilgi sahibi olunmasını gerekli kılmaktadır. Örneğin; 2014 yılında Almanya’da makine üreticileri arasında yapılan bir pazar araştırmasında, yüzde 16’lık bir kesim Endüstri 4.0 hakkında bir fikri olmadığını, yüzde 35’lik bir kesim ise Endüstri 4.0’ın mühendislikle alakalı olduğunu belirtmiştir.

 

Endüstri 4.0 Olumlu Yönleri

Sistemin izlenmesini ve arıza tespitini yapay zekâ sayesinde kolaylaşır. Sistemler kaynak tasarrufunu en aza indirirken çevreye verilecek zararı da en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Üretim esnekliği, verimliliği arttırır ve maliyetleri azaltır. Bu yeni sistem yeni iş modellerinin ve yeni hizmet modellerinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

*Maliyeti düşürür, yüksek kâr marjı sağlar.

*Rekabetçi piyasada sizi güçlü kılar.

*İnsan gücünün minimalize edilip, makine gücünün kullanılması.

*Yeni hizmet ve iş modellerinin fazlasıyla geliştirilmesi.

*Çevre dostu ve kaynak tasarrufu politikalarının istikrarlı olması.

*İşçi temelli hataların ortadan kaldırılması.

*Üretimde esnekliğin arttırılması.

*Daha yüksek verimliliğin meydana gelmesi.

*Hatasız, tek tip ürünlerin devamlılık sağlaması.


 

Endüstri 4.0 Olumsuz Yönleri

Bütün endüstri devrimlerinde olduğu gibi 4. endüstri devriminde de olumlu yönler kadar olumsuz yönler de bulunmaktadır. Bu olumsuz yönlerin başında robotların görevi devralması gelmektedir. Bu durum her ne kadar üretime hız gibi birçok olumlu yön katsa da insan gücüne olan ihtiyacın azalması insanların çalışma alanlarının daralmasına neden olacaktır. Bu durum fabrikalarda çalışan mavi yakalılar kadar beyaz yakalıları da etkilemektedir.
Tabi ki üretim maliyetlerinin azalması üretim fabrikalarının farklı yönlerde istihdam sağlama ihtimali de oluşturacaktır. Ancak yine de Endüstri 4.0 devriminin işsizlik rakamlarını olumsuz yönde etkileyeceği de bir gerçektir.
KISACA Akıllanmayanın rekabet edemeyeceği bir iş dünyası geliyor…

 

 

~HÜSEYİN AKSU~

 

Kaynakça:https://www.ibm.com/tr-tr/topics/industry-4-0

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir